hardcoreporate®

Als ontwerpbureau geven we gezicht aan een organisatie, onderneming, merk, product, dienst of persoon. We vormen het geheel, de branding, en geven het een tastbare waarde. Voor onze projecten gebruiken we alle denkbare communicatiemiddelen, met de identiteit van het project als onbetwiste leidraad. We noemen deze methode HardCoreporate® en dit is hoe het werkt.

1 Kern

Hier ligt de oorsprong van de onderneming, organisatie, product, dienst of persoon. De kernwaarden worden bloot gelegd met behulp van het wie, wat, waar, hoe en waarom.

2 Mission statement

Het samenbrengen van de kernwaarden vormt de mission statement. Dit geeft een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling. Het is de 'beginselverklaring', met als doel het bevorderen van de interne cohesie en coherentie, die naar buiten toe doorwerkt.

3 Corporate identity

Corporate identity (bedrijfsidentiteit) is gebaseerd op deze kernwaarden en bestaat uit drie elementen:
design - beelden, symbolen, vormen vertaald naar een huisstijl. Dit is wat algemene publiek ziet.
communicatie - pr, corporate communication, employer branding e.d. Dit is wat de doelgroep hoort en leest, de boodschap.
gedrag - taalgebruik, begroeting aan de telefoon, dresscode e.d. Hier gaat het over hoe je je als organisatie gedraagt.

De manier waarop design, communicatie en gedrag wordt ingezet is onder andere bepalend voor de laag hierna; het imago.

4 Imago

Het imago is de beeldvorming die kleeft aan een onderneming, organisatie, product, dienst of persoon. We spreken vaak over de reputatie in brede zin, dus het beeld dat van een bepaald merk bestaat bij het algemene publiek. Bedrijven en personen zijn voor hun succes afhankelijk van een goede reputatie.